Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Nesim Silviya (Haham)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
4005