Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Söz Yazarı:
Ömer Rûşenî Dede
Formu:
Tevşih
Usulü:
Sofyan
REPno:
14110