Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mestâne nigâhın beni mest eyledi dilber
Makamı:
Nihavend
Bestekarı:
A. Mükerrem Akıncı
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
11970