Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Muhammed bağının gülüdür Ali
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Söz Yazarı:
Âşık Niyâzi
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16025