Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl
Makamı:
Bestenigar
Bestekarı:
Fehmi Efendi (Hoca)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16133