Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlip Dede
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3766