Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eski şarkıları çoktan bıraktım
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Cansın Erol
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
3929