Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
4008