Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Azme kasdettim Nihavend semtine
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Neyzen Rızâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
939