Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-i âşüftemiz şimdi yine bir nev-civan ister
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Abdürrahim Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3417