Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Neyzen Rızâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
4311