Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
6393