Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâr-ı hasret bende her dem
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Vardakosta Ahmet Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Evfer
REPno:
7879