Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nihavendî o şûh-i nev-civânım
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8341