Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Methiye
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
8705