Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Enverî
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8841