Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûzigârı bûd yâr-i men
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Abdülkâdir-i Merâgi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
8932