Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şad oldu gönül sevgilerin en güzeliyle
Makamı:
Nihavendikebir
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
Ali Sevim
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17932