Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey büt içmişsin yine zannım şerab
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Hâfız Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4032