Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan
Makamı:
Nişabur
Bestekarı:
Sâlihzâde(Edirneli)
Söz Yazarı:
Hasan Sezâi Efendi(Gülşenî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14173