Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-nevâzım senle durmak derdnâk eyler beni
Makamı:
Nişaburek
Bestekarı:
Asdik Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
3442