Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye
Makamı:
Buselik
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Feyzi Halıcı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
12810