Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
179