Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bend oldu dil bir şûh-i cihâne
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
1360