Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düşündüğün nedir öyle
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Şâkir Ağa
Söz Yazarı:
Sâbit
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3724