Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ettiği va'de olup nakş-ı pür-âb
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Muytabzâde Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3966