Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14484