Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey serv-i nâz-ı nevresim
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
4246