Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
_ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4273