Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şeh-i pür-lem'a-i mihr-i cihan
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4275