Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-leb
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Kemânî Rızâ Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
5715