Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Halk içre bir âyineyim
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Ali Şîrüganî (Dede)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
16119