Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Sengin Semai
REPno:
7237