Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
Hanîf (17.yy)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
7514