Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Darbeyn
REPno:
7630