Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Ahenî Çelebi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
7671