Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
O şûh olursa bana mihribân murâdımca
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
8541