Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Tab'î Mustafa Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
8502