Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tâli'-i şâh-ı cihandan âfitâb
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Lâtif Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10575