Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Teng oldu cihan âh-ı dil-i pür-şererimden
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Ahenî Çelebi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10636