Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aceb ey şîveli yârim
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Nûman Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
9