Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile
Makamı:
Nühüft
Bestekarı:
Hâşim Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3144