Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem
Makamı:
Pençgah
Bestekarı:
Abdülkâdir-i Merâgi
Söz Yazarı:
Hâfız-ı Şîrâzî
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
2406