Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu gülşende hezâr-ı bî nevâyım yâ Resûlallah
Makamı:
Pençgah
Bestekarı:
Ali Şîrüganî (Dede)
Söz Yazarı:
Süleyman Nahîfî Efendi
Formu:
Tevşih
Usulü:
Evsat
REPno:
14069