Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel
Makamı:
Pençgah
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Firengifer
REPno:
6210