Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
N'ola tâcım gibi başımda getürsem dâim
Makamı:
Pençgah
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
Sultan I.Ahmet (Ahmedî)
Formu:
Tevşih
Usulü:
Çenber-Fahte
REPno:
14326