Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var
Makamı:
Pençgah
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber
REPno:
8718