Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Güne yaklaş geceden kendini kurtar güzelim
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Akın Özkan
Söz Yazarı:
M. Turan Yarar
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
17700