Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hele bir kış geçüp eyyâm-ı bahâran gelsûn
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
Rıfkı Melûl Meriç
Formu:
Şarkı
Usulü:
Değişmeli
REPno:
19858