Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Serv-i bülendimsin benim
Makamı:
Pesendide
Bestekarı:
Kemençeci Usta Yani
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9703